Musik under arbete

Jag verkar ha förödande inverkan på mina kollegors arbetsmoral.

Modellbyggandet ackompanjeras numera av en japansk talkör som övar på att säga:

”Na katten e botta dansa lottona po boodet!”

varvat med

”yoog ticker om falluroferg. ya ticker om, faalu rooferg? folu?”

-Falu!

Ah! Yog ticker om Folluraferg!