Our Japanese Dentist – Vår japanska tandläkare

Fyra hål sa den svenska tandläkaren och konstaterade samtidigt att hon hade trott att den japanska kosten var skonsam mot tänderna. Jag som aldrig haft problem med karies i vuxen ålder insåg att det var dags att göra något drastiskt.

Och då var hon bara där. Vår alldeles egna privattandläkare.

Målmedveten och lika fylld av energi som inför varje krävande uppdrag har hon kastat sig in i arbetet att sköta vår munhygien.

Låt mig presentera,

Tandläkare Ibuki chan:

……………………………………………………………

Four dental cavities the Swedish dentist told me and I realized I had to take action.

And there she was. Our very own private dentist.
Determined and with the same energy as for any difficult task she as thrown her self into the work with our oral hygien.

Let me introduce

Dentist Ibuki chan: