Jag hittade ännu en hattbild i arkivet.

Vi sitter mittemot varandra i kabinen till den lilla, lilla linbana som går upp till busshållplatsen vid motorvägen i Naruto. Bussen tar Shikokuborna över bron till den stora världen; Kobe, Osaka och mig hela vägen till Tokyo.

Antagligen hade hon liksom jag gjort sig stadsfin dagen till ära.

Annonser