Så blev den klar och godkänd trots små skevheter på sina håll.
Nästa hus blir mycket svårare. En tillbyggnad av ett traditionellt japanskt hus från edoperioden med intrikat takstomme; ”minkan”.

Annonser